ÄLDREOMSORGEN

Äldreomsorgen

Motalapartiets politik för äldreomsorg inriktas på att både de som behöver omsorg och de som utför omsorg ska få det bättre.

Att vara rädd för att omsorgen inte ska finnas till när man blir gammal är inget Motalapartiet vill att medborgare ska känna.
Att inte vilja jobba inom äldreomsorgen är ytterligare ett område som ska hanteras så att äldreomsorgen just är ett arbetsområde man vill arbeta i.

Äldreomsorgen idag är kan man säga eftersatt. De som styrt under lång tid har vanskött området.  En vanskött äldreomsorg leder till vanvård av både de med vårdbehov och en vanvård av skattepengar.

Motalapartiet ska vara omsorgspersonalens röst inom kommunpolitiken. Därför ska det kännas naturligt för anställda inom äldreomsorgen att kontakta företrädare för Motalapartiet när det gäller frågor och synpunkter som rör just äldreomsorgen. Sköterskor, undersköterskor och vårdbiträden har under många år vädjat till politiker om förändring, vädjat om hjälp men åtgärder har istället uteblivit. Politiska företrädare måste våga driva även de obekväma frågorna.

När fler händer efterfrågas är det sällan fler chefshänder som efterfrågas. Trots det sväller organisationen med överordnande, utredningar, konsulter och hyrpersonal.

Äldreomsorgen har under lång tid varit en budgetregulator som sakta urholkar verksamheten för att få loss pengar till utgiftsområden som saknar evidensbaserade effekter. Vårdpersonalen vet oftast själva vad som behövs. Använd den kunskapen istället för att starta utredningar av dyra konsulter.

Anställda vädjar om bättre arbetsvillkor. Anställda vädjar om möjlighet till återhämtning. Anställda vädjar om att slippa delade turer. Anställda vädjar om att behöva jobba mindre helg om möjligt.

Resultatet av att inte hörsamma dessa vädjanden är att personalen istället bränner ut sig eller lämnar yrket. Det leder också till att oseriösa söker sig till detta verksamhetsområde.  Den systematiska underbemanningen måste upphöra om sjukskrivningar ska minskas. Den systematiska underbemanningen måste upphöra om äldreomsorgen åter ska bli ett yrke dit personalen söker sig frivilligt.

Ett sunt arbetsklimat lockar personal. Det är dit Motalapartiets politik ska se till att vi kommer.

Våra äldre som slitit för att ge oss det samhälle vi har ska vi vara stolta över. Som tack ska vi ge dessa människor en värdig äldreomsorg,

Varenda sten ska vändas på för att komma tillrätta med få äldreomsorgen att bli värdig igen. För de som sliter ett helt arbetsliv ska också tackas med en äldreomsorg värd sitt namn.

Fler anställda och bättre arbetsvillkor.

En stor del av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till inkompetenta beslutsfattare och en systematisk underbemanning samt besparingskrav som åsamkats av de två ovan nämna orsakerna. Tyvärr har många yngre och nya inom äldreomsorgen väldigt fort upptäckt den press och arbetsmiljö som råder inom yrket. Detta försämrar yrkets status men det gör också att de aldrig mer vågar sätta sin fot inom äldreomsorgen.

Motalapartiet kommer att använda den djupa kunskap som finns bland de anställda inom kommunens äldreomsorg för att förbättra arbetsmiljön.

Scheman som är praktiskt genomförbara.

Scheman måste vara framtagna så att de går att genomföra. Teoretiskt framtagna scheman som står långt ifrån praktisk möjligt genomförande skapar osämja och sjukskrivningar.

Arbetsuppgifter som planeras med ett stressmoment redan från start får också en verksamhet därefter.

Omgående måste scheman läggas om för att dels avlasta de anställda och dels ge mer kvalitetstid till brukaren.

Avskaffa delade turer – Inför rätt till heltid.

Detta är ett populärt uttryck men är med ord på ett papper än löften.

Delade turer är inte värdigt den personal som sliter inom vården för att andra ska få det bättre. Det skapar försämrad möjlighet till återhämtning samt ger mindre tid över till familj, vänner och sig själv. 

Delade turer ska enbart ges till de som frivilligt önskar detta.

Rätten till heltid är som det låter att anställningar ska vara anpassade så att det finns möjligheter till att ta lån och känna sig trygg i sin anställning.

Ensamheten bland äldre.

Äldres ensamhet är en viktig fråga. Depression och självmord bland äldre är fakta idag. Så kan man inte bygga ett samhälle. Äldre är också människor. 

Skärpt språkkrav – skärpt kompetenskrav.

När politiker nämner att äldreomsorgen är en verksamhet där det finns enkla jobb förminskar man de som varje dag arbetar och sliter för att verksamheten ska gå runt.

Äldreomsorgen ska inte vara en språkundervisning eller en verksamhet för integration.

Anställda utan rätt språkkunskaper hör inte hemma i en sådan viktig verksamhet som äldreomsorgen. Det bara är så. En misslyckad invandringspolitik ska inte gå ut över de äldre eller de anställda inom denna verksamhet.

När den utbildade och erfarna personalen istället flyr blir det en ond spiral som urholkar både kunskap och yrkesstolthet.

Vilken bakgrund eller religion den anställde har är helt ovidkommande. Kunskap i arbetsuppgifterna som utförs är det som är relevant. Där ingår såväl språk som kultur för att avgöra möjligheten till arbete.

Måltider för äldre.

Att äldre skulle få sämre mat än dömda brottslingar eller skolelever eller andra tjänstemän ska vara lika verklighetsfrånvänt som det låter. Upphandlingar kan vara så utformade att den lokala restaurangen kan få vara med att ge ett litet hem mat. Sunt förnuft måste råda och kostnaden behöver inte bli dyrare för det. Det gynnar även det lokala företagandet. Att sköterskor ska cykla omkring med mat eller besöka för att värma mat är inte att effektivisera verksamheten. Använd dagstugor i den möjlighet det finns för att servera mat och samtidigt minska ensamheten för de äldre. Återigen ska de anställdas kunskaper och erfarenheter användas för att planera verksamheten.

Behövs bilar för att leverera mat så ska en bil användas. Oavsett vad milöfantasterna säger. Miljön ska värnas men det får inte gå till överdrift.

Privata utförare inom äldreomsorgen.

För Motalapartiet är högsta möjliga kvalitet det som är det primära. Hur det utförs är det sekundära. 

Om allt fungerar som det ska kommer den kommunala verksamheten vara överlägsen all annan verksamhet vilket gör att privata utförare successivt kommer att minska.

Att tjänstemän och politiker förstört den kommunala verksamheten så pass att privata utförare kan frodas är en annan fråga.

Trots att privata utförare kan göra ett lika bra jobb som kommunen men ändå plocka ut vinster så är det ett bevis på att verksamheten inte fungerar.

Kommunen måste vara stenhårda i sitt ansvarstagande när privata utförare ändå utför uppgifter åt kommunen. Aktörer som missköter sina uppdrag ska bötfällas och fråntas sina uppdrag.

Privata utförare ska vara välkomna i Motala kommun och då leva upp till de kvalitetskrav som framtagits,

Med Motalapartiets politik kommer de aktörer som finns inom kommunen präglas av kvalitet och ansvarstagande.

Äldreomsorgen

 
 • Fler anställda och bättre arbetsvillkor.
 • Scheman som är praktiskt genomförbara.
 • Avskaffa delade turer – Inför rätt till heltid.
 • Skärpt språkkrav – skärpt kompetenskrav.
 • Måltider för äldre.
 • Privata utförare inom äldreomsorgen.

Motalapartiets politik för äldreomsorg inriktas på att både de som behöver omsorg och de som utför omsorg ska få det bättre.

Att vara rädd för att omsorgen inte ska finnas till när man blir gammal är inget Motalapartiet vill att medborgare ska känna.
Att inte vilja jobba inom äldreomsorgen är ytterligare ett område som ska hanteras så att äldreomsorgen just är ett arbetsområde man vill arbeta i.

Äldreomsorgen idag är kan man säga eftersatt. De som styrt under lång tid har vanskött området.  En vanskött äldreomsorg leder till vanvård av både de med vårdbehov och en vanvård av skattepengar.

Motalapartiet ska vara omsorgspersonalens röst inom kommunpolitiken. Därför ska det kännas naturligt för anställda inom äldreomsorgen att kontakta företrädare för Motalapartiet när det gäller frågor och synpunkter som rör just äldreomsorgen. Sköterskor, undersköterskor och vårdbiträden har under många år vädjat till politiker om förändring, vädjat om hjälp men åtgärder har istället uteblivit. Politiska företrädare måste våga driva även de obekväma frågorna.

När fler händer efterfrågas är det sällan fler chefshänder som efterfrågas. Trots det sväller organisationen med överordnande, utredningar, konsulter och hyrpersonal.

Äldreomsorgen har under lång tid varit en budgetregulator som sakta urholkar verksamheten för att få loss pengar till utgiftsområden som saknar evidensbaserade effekter. Vårdpersonalen vet oftast själva vad som behövs. Använd den kunskapen istället för att starta utredningar av dyra konsulter.

Anställda vädjar om bättre arbetsvillkor. Anställda vädjar om möjlighet till återhämtning. Anställda vädjar om att slippa delade turer. Anställda vädjar om att behöva jobba mindre helg om möjligt.

Resultatet av att inte hörsamma dessa vädjanden är att personalen istället bränner ut sig eller lämnar yrket. Det leder också till att oseriösa söker sig till detta verksamhetsområde.  Den systematiska underbemanningen måste upphöra om sjukskrivningar ska minskas. Den systematiska underbemanningen måste upphöra om äldreomsorgen åter ska bli ett yrke dit personalen söker sig frivilligt.

Ett sunt arbetsklimat lockar personal. Det är dit Motalapartiets politik ska se till att vi kommer.

Våra äldre som slet för att ge oss det samhälle vi har och det ska vara stolta över. Som tack ska vi ge dessa människor en värdig äldreomsorg,

Varenda sten ska vändas på för att komma tillrätta med få äldreomsorgen att bli värdig igen. För de som sliter ett helt arbetsliv ska också tackas med en äldreomsorg värd sitt namn.

Fler anställda och bättre arbetsvillkor.

En stor del av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till inkompetenta beslutsfattare och en systematisk underbemanning samt besparingskrav som åsamkats av de två ovan nämna orsakerna. Tyvärr har många yngre och nya inom äldreomsorgen väldigt fort upptäckt den press och arbetsmiljö som råder inom yrket. Detta försämrar yrkets status men det gör också att de aldrig mer vågar sätta sin fot inom äldreomsorgen.

Motalapartiet kommer att använda den djupa kunskap som finns bland de anställda inom kommunens äldreomsorg för att förbättra arbetsmiljön.

Scheman som är praktiskt genomförbara.

Scheman måste vara framtagna så att de går att genomföra. Teoretiskt framtagna scheman som står långt ifrån praktisk möjligt genomförande skapar osämja och sjukskrivningar.

Arbetsuppgifter som planeras med ett stressmoment redan från start får också en verksamhet därefter.

Omgående måste scheman läggas om för att dels avlasta de anställda och dels ge mer kvalitetstid till brukaren.

Avskaffa delade turer – Inför rätt till heltid.

Detta är ett populärt uttryck men är med ord på ett papper än löften.

Delade turer är inte värdigt den personal som sliter inom vården för att andra ska få det bättre. Det skapar försämrad möjlighet till återhämtning samt ger mindre tid över till familj, vänner och sig själv. 

Delade turer ska enbart ges till de som frivilligt önskar detta.

Rätten till heltid är som det låter att anställningar ska vara anpassade så att det finns möjligheter till att ta lån och känna sig trygg i sin anställning.

Ensamheten bland äldre.

Äldres ensamhet är en viktig fråga. Depression och självmord bland äldre är fakta idag. Så kan man inte bygga ett samhälle. Äldre är också människor. 

Skärpt språkkrav – skärpt kompetenskrav.

När politiker nämner att äldreomsorgen är en verksamhet där det finns enkla jobb förminskar man de som varje dag arbetar och sliter för att verksamheten ska gå runt.

Äldreomsorgen ska inte vara en språkundervisning eller en verksamhet för integration.

Anställda utan rätt språkkunskaper hör inte hemma i en sådan viktig verksamhet som äldreomsorgen. Det bara är så. En misslyckad invandringspolitik ska inte gå ut över de äldre eller de anställda inom denna verksamhet.

När den utbildade och erfarna personalen istället flyr blir det en ond spiral som urholkar både kunskap och yrkesstolthet.

Vilken bakgrund eller religion den anställde har är helt ovidkommande. Kunskap i arbetsuppgifterna som utförs är det som är relevant. Där ingår såväl språk som kultur för att avgöra möjligheten till arbete.

Måltider för äldre.

Att äldre skulle få sämre mat än dömda brottslingar eller skolelever eller andra tjänstemän ska vara lika verklighetsfrånvänt som det låter. Upphandlingar kan vara så utformade att den lokala restaurangen kan få vara med att ge ett litet hem mat. Sunt förnuft måste råda och kostnaden behöver inte bli dyrare för det. Det gynnar även det lokala företagandet. Att sköterskor ska cykla omkring med mat eller besöka för att värma mat är inte att effektivisera verksamheten. Använd dagstugor i den möjlighet det finns för att servera mat och samtidigt minska ensamheten för de äldre. Återigen ska de anställdas kunskaper och erfarenheter användas för att planera verksamheten.

Behövs bilar för att leverera mat så ska en bil användas. Oavsett vad milöfantasterna säger. Miljön ska värnas men det får inte gå till överdrift.

Privata utförare inom äldreomsorgen.

För Motalapartiet är högsta möjliga kvalitet det som är det primära. Hur det utförs är det sekundära. 

Om allt fungerar som det ska kommer den kommunala verksamheten vara överlägsen all annan verksamhet vilket gör att privata utförare successivt kommer att minska.

Att tjänstemän och politiker förstört den kommunala verksamheten så pass att privata utförare kan frodas är en annan fråga.

Trots att privata utförare kan göra ett lika bra jobb som kommunen men ändå plocka ut vinster så är det ett bevis på att verksamheten inte fungerar.

Kommunen måste vara stenhårda i sitt ansvarstagande när privata utförare ändå utför uppgifter åt kommunen. Aktörer som missköter sina uppdrag ska bötfällas och fråntas sina uppdrag.

Privata utförare ska vara välkomna i Motala kommun och då leva upp till de kvalitetskrav som framtagits,

Med Motalapartiets politik kommer de aktörer som finns inom kommunen präglas av kvalitet och ansvarstagande.

 

 

 Motalapartiets äldreomsorg i korta drag


 • Fler anställda och bättre arbetsvillkor.
 • Scheman som är praktiskt genomförbara.
 • Avskaffa delade turer – Inför rätt till heltid.
 • Skärpt språkkrav – skärpt kompetenskrav.
 • Måltider för äldre.
 • Privata utförare inom äldreomsorgen.