INVANDRINGSPOLITIK

Motalapartiet förespråkar, likt flera partier numera, en skärpt invandringspolitik. De som gör rätt för sig ska belönas och de som missbrukar sin chans från samhället måste också “straffas” genom konsekvenser av sina handlingar.

Motalapartiet förespråkar en integrationspolitik som ligger i linje med FN:s rekommendationer. Integrationspolitiken ska syfta till att införliva invandraren med och i det svenska samhället.

Programmet i punktform:

 • Motalapartiet förespråkar minskad invandring
 • En integrationspolitik där den som invandrar blir en del av det svenska samhället.
 • Värna kommunens intressen i alla lägen.
 • Offentligfinansierat tolkstöd ska upphöra efter 2 år.
 • Tolktjänster ska vara i offentlig regi.
 • Sträva efter att överta verksamheter från privata aktörer inom det invandringsrelaterade området.
 • Integrationsplikt med språkkrav för rätt till fulla ersättningar och bidrag.
 • Riktiga krav på kurser i samhällsorientering.
 • Boendelösningar som inte slösar skattepengar.
 • Skärpa kraven på tex asylboenden och HVB-hem.
 • Förbud mot slamistiska friskolor.
 • Nej till böneutrop i Motala.
 • Motala ska aktivt motarbeta all form av könsstympning.
 • Ökade satsningar och information runt hedersvåld.
 • Invandrarkvinnor måste ges incitament att komma in på arbetsmarknaden.
 • Indragna bidrag för de som genom återkommande brott visar att de inte vill bli en del av samhället.
 • Möjlighet för frivillig återvinning ska vara i Motalas intresse.