LOKALDEMOKRATI OCH POLITIKER

Politiker och förvaltningen har enligt Motalapartiet inte haft varje skattekrona för Motalas bästa.

Motalapartiet vill att politiken ska föregås av sunt förnuft. Man höjer inte sina egna löner i tider av besparingar. Politikerföraktet blir värre för varje år. Väljarna måste kunna känna förtroende för de som är valda att representera sina väljare.

– Sänka “lönen” för politiker.
– Lägre löner för högre chefstjänstemän och direktörer inom Motala kommun.
– Hålla konferenser och representationsresor på ett absoiut minimum.
– Sänk partistöden, ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd ska införas.
– Villkora partistöd med uppfylld kommunnudget.
– Minska nivån för arvodena och ersättningarna för möten.
– Inför tjänstemannaansvar.
– Utvalda frågor ska kunna beslutas genom direktdemokrati.
– Inför elektronisk möjlighet att väcka ärenden från medborgarna.
– Folkomröstningar ska användas oftare.