SKATTER OCH SKULDER

Skatt och skuld

Bibehåll skattenivåerna och omprioritera från det onödiga till det nödvändiga så långt det är möjligt
Motalapartiet kommer varken yrka på en skattehöjning eller skattesänkning den närmsta perioden. Helst hade vi förstås velat föreslå en omfattande skattesänkning förutsatt att det inte skulle slå hårt mot välfärdssektorn, men just eftersom en omfattande skattesänkning kommer att göra just det, kommer vi inte föreslå en sådan.

För oss handlar det om vad skattemedlen går till. Om vi märker att vi har ett överskott på skattemedel och vi inte behöver satsa dessa på något av de kommunala  utgiftsområdena, kommer vi givetvis sänka skatten.

Dessvärre kommer svensk ekonomi att inträda i en allt mer uppenbar lågkonjunktur där  kommun efter kommun kommer genomföra skattehöjningar samtidigt som de skär ner i välfärden.

Motalapartiet kommer in i det sista att försvara en högkvalitativ vård, skola och omsorg. Mot detta är vi beredda att genomföra besparingar på skrytbyggen, utsvävande konstprojekt, invandringsrelaterade kostnader samt kostnader inom den offentliga förvaltningen.

Innan vi röstar för en skattehöjning vill vi se besparingar inom nämnda områden. Det finns dock tydliga begränsningar för hur mycket vi kan spara in på nämnda områden, men vi kommer inte att lika lätt rycka på axlarna åt varken en skattesänkning eller skattehöjning som de andra partierna. 

Med Motalapartietska väljarna veta att det i första hand kommer omprioriteras från poster inom budgeten innan en skattehöjning blir relevant.

I ett läge av en omfattande skattehöjning kommer Motalapartietvilja involvera folket i form av folkomröstningar. Det är viktigt att det finns ett brett stöd för skattepolitiken, speciellt i de tider som komma skall. De partier som vill måla ut oss som populister, men vägrar prata om hur illa ställt det är med svensk ekonomi, kommer knappast att försvara välfärden in i det sista. De kommer att försvara sin egna intressen i första hand och de kommer vara mycket obehagliga att ha att göra med när lågkonjunkturen är ett faktum.

Motalapartiet kommer alltid att sätta  kommunens och folkets intressen först!

 I korta drag vill Motalapartiet:

 

  •  Bevara kommunala skattesatsen på samma nivå
  • Påbörja långsiktig och kortsiktig skuldsanering av vår offentliga sektor i syfte att skydda den kommunala välfärdens kärnområden