Vår Politik

Här kan du läsa om Motalapartiets prioriteringar.

Politiken ska ha en lokal prägel där invånarna samt anställda inom vård och omsorg i Motala får ett ökat fokus.

I länkarna kan ni se vad Motalapartiets medlemmar valt att fokusera på. Varje del har en fördjupande text som sammanfattas i en punktlista för en enkel översikt.